ahli

Matan Wiktionary

basa Banjar[babak]

Kata banda

ahli

  1. ahli
  2. ahli; kulawarga
Kata sipat

ahli

  1. harat;pintar: -- kuntau, ahli silat